Zelfstandig wonen

Zelfstandig blijven wonen, maar met begeleiding? Om te zorgen het huishouden en alles wat daarbij komt kijken weer op de rit komt en blijft? Dat kan, met zelfstandig begeleid wonen. 

Met de ambulante woonbegeleiding van Talent in Zorg ondersteunen we cliënten met de dagelijkse gang van zaken.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Zwolle

Zelfstandig wonen met begeleiding

Talent in Zorg begeleidt cliënten bij het zelfstandig wonen. Dat betekent dat onze cliënten in een eigen appartement of woning wonen, maar dat ze hulp krijgen bij die dingen die ze zelf niet (meer voldoende) kunnen. De begeleider ondersteunt ze bijvoorbeeld bij het opstellen van een weekplanning, maar ook bij:

Wij helpen onze cliënten weer meer grip te krijgen op hun leven. Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Financiële zelfredzaamheid

In al onze begeleidingstrajecten streven we altijd een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid na. Veel cliënttrajecten zijn daarom eindig. Het einddoel is dat een cliënt zelfstandig beslissingen kan nemen en daarbij nadenkt over de gevolgen. 

Een belangrijk onderdeel binnen dit traject is vaak de financiële zelfredzaamheid. Want er is al een hele hoop gewonnen als de financiën goed op orde zijn. De begeleider helpt dan ook altijd met het in kaart brengen van de financiële situatie van de cliënt. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de inkomsten en uitgaven.

Voor wie?

Wij bieden ambulante woonbegeleiding voor verschillende groepen mensen in Zwolle en omgeving:

•  Mensen met psychische of psychiatrische problematiek/stoornis
•  Mensen met een licht verstandelijke beperking
•  Mensen met een verslaving (of verslavingsachtergrond)

ambulante begeleid wonen

Cliënten over Talent in Zorg

zelfstandig begeleid wonen zwolle

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Talent in Zorg werkt met een ervaren begeleidingsteam. Een cliënt heeft altijd een vaste ambulant begeleider. Samen stellen ze een plan op met duidelijke doelen. We kijken daarbij ook altijd naar wat een cliënt wél allemaal zelfstandig kan. In een intakegesprek zijn vooraf afspraken over de begeleiding gemaakt. Hierbij valt te denken aan het aantal begeleidingsbezoeken per week en de duur van het traject. Een traject is altijd op maat, en dus volledig afgestemd op wat de cliënt echt nodig heeft. In de meeste gevallen valt individuele begeleiding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is dan verantwoordelijk voor de financiering. Soms is er echter een Wlz- indicatie (Wet langdurige zorg) toegekend. In dat geval wordt begeleiding aangevraagd via het zorgkantoor.

Aanmelden bij Talent in Zorg

Aanmelden voor ambulante woonbegeleiding kan telefonisch of via ons aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij binnen twee werkdagen contact op.

Of bel  038 -337 60 77.