Ik zoek hulp

Talent in Zorg helpt. Wij ondersteunen cliënten in Zwolle en omgeving in de zoektocht naar een veilig en stabiel onderkomen. Met gepaste begeleiding en zorg focussen wij ons op het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten.

Onze benadering is heel persoonlijk; met geduld en inlevingsvermogen. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen, niet aangeboren hersenletsel en/of een verslaving.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Zwolle

Onze hulpverlening

Talent in Zorg biedt een aantal diensten aan om een veilig en stabiel onderkomen te realiseren. Met behulp van passende, persoonlijke begeleiding. Het belang van de cliënt staat altijd voorop. Wij helpen bij:

DAGBESTEDING

Voor een zinvolle daginvulling

Talent in Zorg biedt in samenwerking met andere partijen dagbesteding aan in een veilige en laagdrempelige omgeving.

behandeling

Gedragstherapie op maat

Hoewel een behandeltraject altijd maatwerk is, bestaat een behandeling hoofdzakelijk uit cognitieve gedragstherapie in combinatie met positieve psychologie.

BEGELEID & beschermd WONEN

Een veilige en stabiele woonomgeving

Wij bieden een veilige woonomgeving en begeleiding voor cliënten met psychische of psychosociale problemen zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving.

ambulante begeleiding

Begeleiding aan huis richting zelfredzaamheid

Deze vorm van zorg maakt het cliënten mogelijk om zelfstandig thuis te blijven wonen door middel van individuele begeleiding.

Zoekt u hulp of wilt u iemand doorverwijzen?

Samen met cliënten

Zelfstandig zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En maar al te vaak gaat het niet om het niet willen, maar om het niet kunnen. Door een licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah), psychiatrische problematiek of een verslaving. Talent in Zorg is er voor die groep mensen, die extra begeleiding nodig hebben. Tijdelijk of voor langere tijd. We moedigen de cliënt aan om te geloven in zijn of haar eigen kunnen en laten zelfvertrouwen groeien.

“Het gaat altijd om het leven van de cliënt en de voor hem of haar betekenisvolle invulling daarvan. Talent in Zorg biedt ondersteuning, betrokkenheid en respect bij dit traject”.

We werken altijd samen met onze cliënten. Want door samen aan de slag te gaan kunnen we zorg van hoge kwaliteit bieden. En altijd afgestemd is op de specifieke behoeften. Dankzij de ervaring van cliënten en onze kennis kunnen we onze zorgverlening steeds blijven verbeteren. Door op deze manier te werk te gaan vergroten we de zelfredzaamheid van cliënten, waardoor ze hun eigen leven kunnen gaan leiden.
dagbehandeling dagbesteding verslavingszorg zwolle

Cliënten over Talent in Zorg

onze aanpak

Onze aanpak is helder. We doorlopen een aantal stappen om onze cliënt te leren kennen:

1. Aanmelding

Aanmelding & intakegesprek met een gedragswetenschapper.

2. Zorgprofiel

Aan de hand van de intake stellen we een zorgprofiel op.

3. Persoonlijke begeleider

De persoonlijk begeleider die het beste past wordt toegewezen.

4. Zorgplan

Het zorgplan wordt opgesteld met behulp van de zelfredzaamheid-matrix*.

5. Evaluatie

Tijdens het begeleidingstraject zullen we maandelijks evalueren met de cliënt en betrokkenen.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Altijd persoonlijk

Als het zorgprofiel gereed is en de behoeften duidelijk zijn, wordt een begeleider aan de cliënt toegewezen. Deze begeleider heeft specifieke kennis en ervaring die ingezet wordt om de cliënt te begeleiden. Zij leren elkaar kennen en bouwen een band op. De ervaring leert ons dat met deze persoonlijk aanpak het beste resultaat bereikt wordt.

“Het gaat altijd om het leven van de cliënt en de voor hem of haar betekenisvolle invulling daarvan. Talent in Zorg biedt ondersteuning, betrokkenheid en respect bij dit traject”.

*De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

Kunnen wij helpen?

Wij staan klaar om te helpen. Samen ontdekken we wat het beste werkt.   

Een aanmelding wordt binnen vijf werkdagen in behandeling genomen.