Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van Talent in Zorg ondersteunt zelfstandig wonende cliënten die in specifieke situaties ondersteuning nodig hebben.

Passende ambulante begeleiding maakt vaak het verschil tussen sociaal isolement en meedraaien in de maatschappij.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs op onze vestiging in Zwolle.

begeleiding en Zorg aan huis

Wanneer je hulp nodig hebt bij het huishouden, de administratie, het lezen van brieven of het voeren van gesprekken met instanties, kan dat vaak goed door het bieden van ambulante begeleiding. Dit wordt ook wel zorg aan huis genoemd. Je woont zelfstandig en Talent in Zorg helpt deze zelfstandigheid te behouden. Afhankelijk van de situatie krijg je één of meerdere uren per week begeleiding aan huis.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Ambulante begeleiding met perspectief

Wij werken altijd met een perspectief. Bij de ambulante begeleiding van onze cliënten willen we komen tot maximale zelfontplooiing en regie over het eigen leven. Cliënten het zelfvertrouwen geven dat ze nodig hebben. De begeleiding van Talent in Zorg is afgestemd op de persoonlijke situatie en de behoeftes van de cliënt. Wij streven ernaar om onze cliënten te begeleiden richting zelfredzaamheid.
ambulante begeleiding perspectief

Cliënten over Talent in zorg

dagbesteding zwolle

Persoonlijk plan van aanpak

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding is altijd een Wlz- of Wmo-indicatie nodig. Voordat we starten met het zorg-aan-huis-traject gaan we eerst uitgebreid met de cliënt in gesprek. We luisteren naar de wensen en uitdagingen van de cliënt. En kijken naar de mogelijkheden en verantwoordelijkheden. De cliënt, begeleider en gedragswetenschapper stellen een begeleidingsplan op. In dit plan staan concrete hulpvragen en hoe hieraan gewerkt gaat worden.
De frequentie van de bezoeken en het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en de hulpvraag.

onze aanpak

Onze aanpak is helder. We doorlopen een aantal stappen om onze cliënt te leren kennen:

1. Aanmelding

Aanmelding & intakegesprek met een gedragswetenschapper.

2. Zorgprofiel

Aan de hand van de intake stellen we een zorgprofiel op.

3. Persoonlijke begeleider

De persoonlijk begeleider die het beste past wordt toegewezen.

4. Zorgplan

Het zorgplan wordt opgesteld met behulp van de zelfredzaamheid-matrix*.

5. Evaluatie

Tijdens het begeleidingstraject zullen we maandelijks evalueren met de cliënt en betrokkenen.

Kunnen wij helpen?

Meer weten over hoe wij ambulante begeleiding in Zwolle en omgeving aanpakken? Of direct iemand aanmelden voor ambulante begeleiding? Neem dan contact met ons op met onderstaande contactformulier. 
Of bel  038 -337 60 77.

Een aanmelding wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.