24 uurs zorg wlz (begeleid wonen)

Met onze 24 uurs zorg bieden we cliënten ondersteuning die op één van onze begeleid wonen locaties wonen. Op deze locaties wonen mensen zelfstandig. Hebben ze een hulpvraag? Dan is een begeleider 24 uur per dag bereikbaar. Onze zorg is 24 uur per dag beschikbaar op afroep. Een WLZ-indicatie is hierbij nodig. Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Zwolle

Meer zelfredzaamheid

Talent in Zorg biedt begeleiding op eigen woonlocaties aan mensen met psychische problemen en/of een licht verstandelijke beperking. Begeleid wonen bij ons is altijd tijdelijk. Het doel is dat een bewoner na verloop van tijd weer volledig zelfstandig kan gaan wonen. De begeleiding is dan ook altijd gericht op het weer vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt met als doel dat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. 

zorginstelling zwolle
zelfstandig begeleid wonen zwolle

WLZ Begeleiding: 24 uur per dag op aanvraag

Om de zelfstandigheid van cliënten zoveel mogelijk te stimuleren, is de begeleiding op aanvraag. Dat betekent dat begeleiders niet 24/7 op de locatie aanwezig zijn, maar alleen wanneer er hulp nodig is. De hulp van een begeleider kan wel 24 uur per dag gevraagd worden. Begeleiders nemen altijd de tijd om goed te luisteren naar de hulpvraag en ondersteunen door het aanreiken van praktische oplossingen.

Omdat we het belangrijk vinden dat cliënten goede aansluiting blijven houden bij de maatschappij, bevinden onze locaties zich vaak midden in een woonwijk. Ook betrekken we familie en vrienden bij het traject. Samen bereik je immers meer.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Cliënten over Talent in Zorg

Indicatie vanuit de Wet Langdurige Ondersteuning (WLZ)

Om gebruik te kunnen maken van begeleid wonen en de 24 uurs zorg op afroep, is een WLZ- indicatie nodig. Deze wordt door het Zorgkantoor verstrekt.

Intakegesprek en zorgplan

Door middel van een intakegesprek maken we kennis met onze toekomstige cliënt. We bespreken zijn of haar behoeften en bekijken of we de juiste begeleiding kunnen bieden. Als dit het geval is gaan we over tot het opstellen van een begeleidingsplan. Het plan bevat de hulpvragen en doelstellingen. Maar ook worden er afspraken gemaakt over de duur en intensiteit van de begeleiding. Dit document beschouwen we als de rode draad gedurende het hele begeleidingstraject.

dagbehandeling dagbesteding verslavingszorg zwolle

Kunnen wij helpen?

Aanmelden voor begeleid wonen met 24 uurs zorg wlz of eerst advies aanvragen? Dat kan  via ons aanmeldformulier. Een van onze medewerkers neemt binnen twee werkdagen contact met u op.

Of bel tijdens kantooruren  038 -337 60 77.

Een aanmelding via dit formulier wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.