Individuele begeleiding wlz

Hulp nodig, omdat het even niet lukt? Het overzicht is verdwenen? Zijn er situaties ontstaan die onoplosbaar lijken? Talent in Zorg helpt, met individuele begeleiding wlz (wet langdurige zorg) en wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). 

Je krijgt hulp bij het oplossen van je dilemma’s of problemen. Een vaste begeleider bezoekt je regelmatig thuis en samen zorg je ervoor dat je je leven weer op de rit krijgt. 

Ons werkgebied omvat Zwolle en omgeving. Een wmo of wlz-indicatie is vereist. Neem contact op voor meer informatie over jouw specifieke zorgvraag.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Zwolle.

Voor wie is onze begeleiding?

Talent in Zorg biedt individuele begeleiding aan iedereen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig heeft
én die vanuit de gemeente een WLZ of Wmo-indicatie hiervoor heeft ontvangen. Wij helpen je bij het (her)vinden van structuur en regelmaat in het dagelijks leven. Je kunt hierbij denken aan individuele begeleiding bij:

•  Een zinvolle dagindeling
•  Inzicht in de financiën
•  Verslavingen
• Sociale contacten
•  Werk

Het doel van onze individuele begeleiding is iedere keer weer het vergroten van de zelfredzaamheid.
Werken aan vertrouwen in jezelf; nu en in de toekomst.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

Individuele begeleiding is maatwerk

Individuele begeleiding is altijd begeleiding op maat. Afgestemd op jouw specifieke behoeften. Voordat we je begeleidingstraject starten nodigen we je uit voor een intakegesprek. Dit gesprek voer je met een gedragswetenschapper. Na dit gesprek bepalen we de begeleidingsbehoefte en wordt een zorgplan opgesteld. In het zorgplan maken we afspraken over onder andere de duur van de begeleiding en wat de begeleiding inhoudt. Daarnaast worden de concrete doelen benoemd.

ambulante begeleid wonen

Cliënten over Talent in Zorg

dagbesteding zwolle

Begeleiding met respect

Na het intakegesprek met een gedragswetenschapper krijg je een vaste ambulante begeleider toegewezen. Hij of zij komt je op de afgesproken dagen en tijdstippen bezoeken en werkt samen met jou aan de gestelde doelen. De begeleider biedt je een luisterend oor en moedigt je aan in de dingen die je wilt ondernemen. Periodiek bespreekt je begeleider het zorgplan met je. Zo bepaal je of de benoemde doelen nog haalbaar zijn, of dat ze misschien bijgeschaafd moeten worden.

Individuele begeleiding via Wmo

Om gebruik te mogen maken van individuele begeleiding heb je een Wmo-indicatie nodig vanuit de gemeente. Heb je deze indicatie ontvangen, dan kun je ervoor kiezen de individuele begeleiding te regelen via zorg in natura of via het persoonsgebonden budget.

onze aanpak

Onze aanpak is helder. We doorlopen een aantal stappen om onze cliënt te leren kennen:

1. Aanmelding

Aanmelding & intakegesprek met een gedragswetenschapper (SKJ geregistreerd).

2. Zorgprofiel

Aan de hand van de intake stellen we een zorgprofiel op.

3. Persoonlijke begeleider

De persoonlijk begeleider die het beste past wordt toegewezen.

4. Zorgplan

Het zorgplan wordt opgesteld met behulp van de zelfredzaamheid-matrix.

5. Evaluatie

Tijdens het begeleidingstraject zullen we maandelijks evalueren met de cliënt en betrokkenen.

Kunnen wij je helpen?

Aanmelden voor individuele begeleiding kan via ons aanmeldformulier, of telefonisch. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij binnen twee werkdagen contact op. We plannen een intakegesprek in en bepalen welke begeleiding je nodig hebt.
Heb je vragen over individuele begeleiding? Mail ons op info@talentinzorg.nl of bel  038 -337 60 77.