Vacatures

Functieomschrijving

Talent in zorg is een jonge organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een (verstandelijke) beperking in Zwolle en omstreken. Samen met onze cliënten en direct betrokkenen zoeken wij vanuit een oplossingsgerichte aanpak naar de meest passende vorm van ondersteuning bij (zelfstandig) wonen om zo hun positie en kansen in de samenleving te vergroten en versterken.

Wat ga je doen?

Als persoonlijk begeleider Ambulant biedt je begeleiding aan cliënten in de thuissituatie.
Begeleidingsmomenten kunnen op elk moment van de dag en avond plaatsvinden. Naast de verstandelijke beperking kunnen er verschijnselen zijn op psychiatrisch gebied.
Cliënten kunnen door een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of een verslaving tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben.
Je bied begeleidingen en ondersteuning aan cliënten in die mate dat het mogelijk is om zo volwaardig mogelijk te leven. Vanuit de hulpvraag van de cliënt stel je doelen op en begeleid je de cliënt in het behalen van deze doelen door het inzetten van verschillende methodieken (waaronder de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM). Begeleiding is gericht op het stabiliseren / vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid en richt op verschillende levensgebieden.

Je voert binnen je functie de volgende taken uit:

· Opstellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van het zorgplan waarin doelen, activiteiten en planning van de begeleiding zijn opgenomen. Uitvoering is gericht op het behalen van de doelen binnen de verschillende levensgebieden, waarbij de regie bij de cliënt ligt. Hierbij heb je ook oog voor het versterken van het netwerk van de cliënt.
· Je schrijft voortgangsrapportages op de geformuleerde doelen.
· Door jouw oplettendheid signaleer en observeer je gedurende de begeleiding bijzonderheden gericht op de gestelde doelen uit het zorgplan. Vanuit een proactieve houding handel je met gepaste actie, waarbij je bewust bent van het effect van jouw handelen op de cliënt.
· Je monitort de lopende beschikking van de cliënt en onderhoud contact met de consulent van de gemeente ten behoeve van evaluatie en eventuele aanvraag herbeschikking.
· Je bent actief en draagt positief bij als teamlid in een zelfsturend team.

Wat vragen wij van jou?

· Harde eis: je bent in het bezit van rijbewijs B.
· Je bent minimaal in het bezit van een afgeronde zorggerichte opleiding op MBO niveau 4 (voorkeur SPW/MMZ/SPH) of HBO Sociaal Werk in combinatie met ervaring in het begeleiden van mensen met autisme of een MBO-4 opleiding in Zorg en Welzijn (bijv. SPW).
· Je hebt basiskennis van mensen met een verstandelijke beperking en kunt hiernaar handelen met een juiste balans van inleving/ geduld en volharding/doorzettingsvermogen.
· Je hebt goede schriftelijke én mondelinge communicatieve vaardigheden, die je onder andere inzet voor op- en bijstellen van het zorgplan en communicatie met cliënten en collega’s.
· Je bent zelfstandig in het plannen van afspraken met cliënten, overleggen met collega’s en administratie.
· Jij geeft tijdig en adequaat je grenzen aan en weet met conflictsituaties of probleemgedrag om te gaan.
· Je werkt in een zelfsturend team. Dit vraagt van jou dat jij een teamspeler bent die samenwerkt met anderen en zowel feedback geeft als ontvangt.

Wat biedt Talent in zorg jou:

· Een parttime dienstverband voor 32 uur per week in Zwolle
· Een salaris volgens de CAO Sociaal Werk
· Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met de intentie tot verlenging/vast contract voor onbepaalde tijd
· 8% vakantiegeld en een eindejaaruitkering van 8,33%
· Reiskostenvergoeding á € 0,21 per kilometer
· Inhoudelijke terugval op de gedragsdeskundige
· Ondersteuning bij jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.