Begeleid wonen in Zwolle

De essentie van begeleid wonen? Mensen zoveel mogelijk zelfstandig laten functioneren op één van onze locaties en woonbegeleiding bieden wanneer dat gevraagd wordt. Het doel van begeleid wonen is dat cliënten na verloop van tijd weer volledig zelfstandig kunnen wonen. 

Talent in Zorg heeft diverse begeleid woonlocaties in en rondom Zwolle. We helpen snel en zonder lange wachtlijst.

Contact opnemen

Bel of mail ons of kom langs bij onze vestiging in Zwolle

Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid wonen is er voor mensen die door psychische problemen of een licht verstandelijke beperking tijdelijk extra begeleiding nodig hebben. Ze wonen op één van onze locaties en doen dat zoveel mogelijk zelfstandig. De cliënt heeft een eigen appartement of woning met eigen voorzieningen.

Zoek je hulp of wil je iemand doorverwijzen?

woonBegeleiding altijd oproepbaar

Als een cliënt ergens hulp bij nodig heeft, dan kan de cliënt altijd contact opnemen met één van de begeleiders. Bij begeleid wonen ondersteunen we cliënten bij het weer op orde krijgen van hun leven. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van financiën, werk, relaties en leefstijl. Bij de woonbegeleiding betrekken waar mogelijk familie en vrienden. Samen helpen we de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten.

Kosten begeleid wonen WMO en WLZ

Mensen die op één van onze begeleid wonen locaties willen wonen, hebben daarvoor een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg) nodig. Dit wordt verzorgd door de gemeente of het zorgkantoor. Daarnaast geldt voor begeleid wonen vaak een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw inkomen en de indicatie die is afgegeven.

ambulante begeleid wonen

Cliënten over Talent in Zorg

zelfstandig begeleid wonen zwolle

Intakegesprek en begeleidingsplan

Voordat iemand komt wonen op één van onze begeleid wonen locaties plannen we eerst een intakegesprek. We kijken welke hulp en begeleiding nodig en of we de gewenste begeleiding kunnen bieden. Daarna stellen we een begeleidingsplan op. In dit plan beschrijven we onder andere de hulpvraag en stellen we doelen op. Ook maken we afspraken over bijvoorbeeld de duur van de begeleiding.

Woonbegeleiding zwolle

Beschermd wonen valt voor mensen boven de 18 jaar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de WLZ. Er moet daarom eerst contact opgenomen worden met de gemeente of het Zorgkantoor. Zij kennen de indicatie ‘beschermd wonen’ toe. Met deze indicatie kunnen cliënten bij ons aangemeld worden voor woonbegeleiding. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden bij Talent in Zorg in Zwolle.

Aanmelden voor begeleid wonen bij Talent in Zorg

Aanmelden voor begeleid wonen in Zwolle en omgeving kan telefonisch of via ons aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding nemen wij binnen twee werkdagen contact op.

Of bel  038 -337 60 77.

Een aanmelding wordt binnen twee werkdagen in behandeling genomen.